Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi,  zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır.  Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini  geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları  çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme,  olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma  yeteneği kazandırır. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini  geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur.  Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve  durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı  yorumlar getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde  etkiler ve geliştirir. Çocuk zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve  zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak kazanmaya başladıkça, kendine  güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur.  Kendini ve sınırlarını tanır. Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için  neler yapabileceği üzerinde düşünür. Kendi başına, büyüklerinden  bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu  üstlenmeyi öğrenir. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden  çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe  konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya  okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur. Zeka ve  bilgisinin işe yaradığını gören çocuk, bunları geliştirmek için  çalışacaktır. Başka olasılıkların da var olduğunu görmek çocuğa durum ve  olaylara şüpheyle yaklaşma, diğer ihtimalleri de göz önünde bulundurma  alışkanlığı kazandıracaktır. Böylece ezberci değil; araştırıcı,  sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyecektir. Bu araştırmalar ve  sorgulamalar çocuğun yaratıcılığını da geliştirecek, hayatta daha  başarılı ve fark yaratan bir birey olmasını sağlayacaktır. Zeka oyunları  kadar kitaplar da çocuğunuzun zekasını ve yeteneklerini geliştirir.  Onun yeni şeyler öğrenmesini ve böylece kendine güvenen bir birey olarak  yetişmesini sağlar.

Kaynak: http://www.kitapyildizi.com/zeka-oyunlari
I BUILT MY SITE FOR FREE USING